بهشت

از این بیراهه ی تردید، از این بُن بست می ترسم
من از حسی که بین ما، هنوزم هست،می ترسم

 

تهِ این راه روشن نیست منم مثل تــــــــو میدونم
نگو باید بُرید از عشـــــق، نه میتونی نه میتونم

 

نه میتونیم برگردیم؛ نه رَد شیم از توو این بُن بست
منم میدونم این احساس؛نباید باشه، اما هست!

 

دارم میترسم از خوابی که شاید هردومون دیدیم
از این که هر دومون با هم خلاف کعبه چرخیدیم

 

واسه کندن از این برزخ، گریزی غیر دنیا نیست
نمیدونم؛ ولی شاید، بهشت اندازه ی ما نیست!

 

تهِ این راه روشن نیست منم مثل تــــــــو میدونم
نگو باید برید از عشـــــق، نه میتونی نه میتونم

 

نه میتونیم برگردیم، نه رَد شیم از توو این بُن بست
منم میدونم این احســـاس نباید باشه، اما هست!!!

/ 0 نظر / 37 بازدید