بی تو و خاطره ات خواهم مرد

پشت این ثانیه ها ...
سفری هست مرا ...
تا فراسوی خیال !!!
تا بدانجا که تویی ...

تو همانی که هنوز ...
غصه ات ٬ غصهٔ من ...
قصه ام ، قصهٔ توست ...
گرمی هر نفست ...
طپشِ نبضِ تنِ ...
سردِ من است !!!

وسعتِ بودنت اما هر روز ...
قدّ ویرانیِ اندیشهٔ من ...
نام تو در گذرِ ثانیه ها ...
بر لبِ من ...                

هوسِ قلبِ پریشانِ ...
من اما هر شب ...
گذر از خاطر توست !!!
خاطِرم را مبر از یاد ...
که من ...
بی تو و خاطره ات ...
خواهم مرد !!!

/ 0 نظر / 23 بازدید