/ 1 نظر / 25 بازدید
زهرا

ای که با خون در رگ من شور مستی میزنی در رگ سرد حیاتم نقش هستی میزنی خیلی عالی بود خیلی