بنشسته به دل یادت ...


بنشسته به دل یادت ، مستانه تر از هر شب
آن جام نگاه تو ، پیمانه تر از هر شب

سرمست خیال تو ، رقصان شده جان من
دیوانه ی عشق تو ، دیوانه تر از هر شب

حافظ به کف و گیرم با یاد رخت فالی
گوید که به یاد آرش ، دردانه تر از هر شب

تنها تویی و یادت ، دیگر نبود هیچم
با خود شده ام امشب ، بیگانه تر از هر شب

از باده ی عشق تو ، می نوشم و می نوشم
این خانه شده عشقم ، میخانه تر از هر شب

از آتش عشق تو ، می سوزم و می سوزم
آری شده ام امشب ، پروانه تر از هر شب

/ 0 نظر / 48 بازدید