قرار نیست همیشه با هم بمانیم...

آنقدر مَرا از رَفتنت نترسان ….

قرار نیست همیشهـ بمانیم !

روزی همهـ رفتنیـ اند ….


ماندن بهـ پای کسی معرفت میخواد نهـ بهانه … !!

/ 2 نظر / 22 بازدید
الهه

معرفت دیگه خیلی کمیاب شده

نیلوفر

آرزو ميکنم در اين شبهاي عزيز زيباترينها را از دستان خدا ھديه بگيريد.