چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟

اگر با من نبودش هیچ میلی

چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟


بعد از سه هفته کلنجار

تماس

برگ جریمه

[ ۱۳٩٦/٧/۳ ] [ ۸:٤٠ ‎ق.ظ ] [ مرصاد ]