قرار نیست همیشه با هم بمانیم...

آنقدر مَرا از رَفتنت نترسان ….

قرار نیست همیشهـ بمانیم !

روزی همهـ رفتنیـ اند ….


ماندن بهـ پای کسی معرفت میخواد نهـ بهانه … !!

[ ۱۳٩٤/٤/۱٧ ] [ ۳:٠۱ ‎ق.ظ ] [ مرصاد ]